Сб
2019-02-16
15:34
Търсене
Споделете
Social
Календар
«  Февруали 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Архив
Анкета
Оценете този сайт
Всички анкети: 13
Реклама
RangPage Rank Check
Приятели
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • Уеб директория

  Статистика

  Християнин


   

     ОТ МАРКА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ Глави 1,2,3


  ГЛАВА: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  ГЛАВА 1


  1. Начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Божий,
  2. както е писано у пророците: "ето. Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе."
  3. "Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му."
  4. Йоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове.
  5. И излизаха при него цялата Иудейска страна и иерусалимци, и всички се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си.
  6. А Йоан носеше дреха от камилска вълна, и кожен пояс на кръста си, и ядеше акриди и див мед.
  7. И проповядваше, думайки: след мене иде по-силният от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му;
  8. аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светий.
  9. И в ония дни дойде Иисус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоана в Йордан.
  10. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата, и Духът като гълъб да слиза върху Него.
  11. И глас биде от небесата: Ти си Моят Син възлюблен, в Когото е Моето благоволение.
  12. Веднага след това Духът Го извежда в пустинята.
  13. И Той беше там, в пустинята, четирийсет дни, изкушавай от сатаната; беше със зверовете; и Ангелите Му служеха.
  14. А след като бе предаден Йоан, Иисус дойде в Галилея и, проповядвайки благовестието за царството Божие,
  15. казваше: времето се изпълни, и наближи царството Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието.
  16. А като вървеше покрай Галилейско море, видя Симона и брата му Андрея да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари.
  17. И рече им Иисус: вървете след Мене, и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци.
  18. И те веднага оставиха мрежите си и тръгнаха след Него.
  19. И като отмина малко. Той видя Накова Зеведеев и брата му Йоана, също в кораб, да кърпят мрежите си;
  20. и тозчас ги повика. И те оставиха баща си Зеведея в кораба с надничарите и тръгнаха след Него.
  21. След това дохождат в Капернаум; и наскоро в събота Той влезе в синагогата и поучаваше.
  22. И чудеха се на учението Му, понеже Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците.
  23. Имаше в синагогата им човек с нечист дух, който извика и каза:
  24. о, какво имаш Ти с нас, Иисусе Назареецо! Дошъл си да ни погубиш ли? Зная Те, кой си Ти, Светия Божий.
  25. Но Иисус му запрети, като рече: млъкни и излез из него!
  26. Тогава нечистият дух, като го отърси и изкрещя с висок глас, излезе из него.
  27. И всички изтръпнаха от ужас, тъй че един други се питаха и казваха: що е това? Какво е това ново учение, та и на нечисти духове Той властно заповядва, и те Му се покоряват?
  28. И веднага се пръсна слух за Него по цялата околност Галилейска.
  29. И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Накова и Йоана в къщата на Симона и Андрея.
  30. А тъщата Симонова лежеше от огница; и начаса Му казват за нея.
  31. Като се приближи, Той я хвана за ръка и я повдигна; и огницата веднага я остави, и тя им прислужваше.
  32. А привечер по заник-слънце, довеждаха при Него всички болни и хванати от бяс.
  33. И целият град се бе събрал пред вратата.
  34. И Той изцери мнозина, които стра даха от разни болести; изгони много бесове, и не оставяше бесовете да казват, че знаят, какво Той е Христос.
  35. А сутринта, като стана в тъмни зори, излезе и се отдалечи в самотно място, в там се молеше.
  36. Симон и ония, които бяха с Него, притьрчаха подире Му;
  37. и като Го намериха, казаха Му: всички Те търсят.
  38. Той им каза: да идем в близките села и градове, та и там да проповядвам, защото затова съм излязъл.
  39. И проповядваше в синагогите им по Цяла Галилея и изгонваше бесовете.
  40. Дохожда при Него един прокажен и, молейки Го, пада пред Него на колене и Му казва: ако искаш, можеш ме очисти.
  41. А Иисус, като се смили, протегна ръка, докосна се до него и му рече: искам, очисти се!
  42. След тия Негови думи проказата веднага се махна от него, и той стана чист.
  43. И като го изгледа строго, Иисусначаса го отпрати,
  44. и му рече: гледай, никому нищо не обаждай, а иди, покажи се на свещеника, и принеси за очистянето си, каквото е заповядал Мойсей, тям за свидетелство.
  45. А той, като излезе, захвана да разказва много и да разглася за станалото, тъй че Иисус не можеше вече да влезе явно в града, а се намираше навън, в самотни места. И дохождаха при Него отвсякъде.

  ГЛАВА 2


  1. След няколко дни Той пак влезе в Капернаум; и се разчу, че е в една къща.
  2. Тозчас се събраха мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се поберат; и Той им проповядваше словото.
  3. И дойдоха при Него с един разслабен, когото носеха четворица.
  4. и като не можеха да се приближат до Него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше Той, и спуснаха одъра, на който лежеше разслабеният.
  5. Като видя вярата им, Иисус каза на разслабения: чедо, прощават ти се греховете.
  6. Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си:
  7. какво тъй богохулствува Тоя? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?
  8. Иисус, веднага като узна с духа Си, че размишляват тъй в себе си, рече им: що размишлявате това в сърцата си?
  9. Кое е по-лесно да кажа на разслабения: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани, вземи си одъра и ходи?
  10. Но за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (казва на разслабения):
  11. тебе казвам: стани, вземи си одъра и върви у дома си.
  12. Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: никога такова нещо не сме виждали.
  13. И излезе Иисус пак край морето; и всичкият народ дохождаше при Него, и Той ги поучаваше.
  14. Като вървеше, видя Левия Алфеев, който седеше на митницата, и му казва: върви след Мене. Той стана и тръгна след Него.
  15. И когато Иисус седеше на трапеза в къщата му, заедно с Него седяха и учениците Му и много митари и грешници; защото те бяха много и вървяха подире Му.
  16. Книжниците и фарисеите, като видяха, че Той яде с митари и грешници, думаха на учениците Му: как тъй яде и пие Той с митари и грешници?
  17. Като чу това, Иисус им казва: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
  18. Учениците Иоанови и фарисейските постеха. Дохождат и Му казват: защо учениците Иоанови и фарисейските постят, а Твоите ученици не постят?
  19. Иисус им рече: нима могат сватбарите да постят, когато е с тях младоженецът? Докле е с тях младоженецът, те не могат да постят;
  20. но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава, през ония дни ще постят.
  21. Никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат; инак, новопри шитото ще отдере от вехтото, и съдраното ще стане по-грозно.
  22. Никой не налива ново вино във вехти мехове; инак, новото вино ще спука меховете, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино трябва да се налива в нови мехове.
  23. И случи Му се да минава в събота през посевите, и учениците Му, като вървяха по пътя, късаха класове.
  24. А фарисеите Му рекоха: виж, защо вършат в събота това, което не е позволено?
  25. Той им рече: нима никога не сте чели, що стори Давид, когато имаше нужда и огладня сам и ония, които бяха с него?
  26. Как влезе в Божия дом при първосвещеник Авиатара и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен свещениците, па даде и на ония, които бяха с него?
  27. И думаше им: съботата е направена за човека, а не човек за съботата:
  28. тъй че Син Човеческий е господар и на съботата.  ГЛАВА 3


  1. И влезе пак в синагогата; там имаше един човек с изсъхнала ръка.
  2. И Го следяха, дали не ще го изцери в събота, за да Го обвинят.
  3. А Той казва на човека с изсъхналата ръка: изправи се насред.
  4. Тям пък казва: в събота добро ли е позволено да прави човек, или зло? да спаси ли една душа, или да погуби? Но те мълчаха.
  5. И, като ги изгледа с гняв, нажален поради ожесточението на сърцата им, казва на човека: протегни си ръката. И протегна я, и ръката му стана здрава като другата.
  6. Фарисеите, като излязоха, незабавно се събраха с иродианите на съвещание против Него, как да Го погубят.
  7. А Иисус се отдалечи с учениците Си към морето, и след Него тръгна множество народ от Галилея, Иудея,
  8. Йерусалим, Идумея и изотвъд Йордан. И живеещите около Тир и Сидон, като чуха, какво Той вършеше, дойдоха при Него в голямо множество.
  9. И поръча на учениците Си да Го чака една ладия, поради навалицата, за да Го не притискат;
  10. понеже Той бе изцерил мнозина, тъй че, които имаха недъзи, наваляха върху Му, за да се докоснат до Него.
  11. И нечистите духове, щом Го виждаха, падаха пред Него, викаха и казваха: Ти си Син Божий!
  12. Но Той строго им запретяваше да разгласяват за Него.
  13. После се възкачи на планината и повика при Себе Си, които Сам искаше; и дойдоха при Него.
  14. И отреди от тях дванайсет, за да бъдат с Него и да ги разпраща да проповядват,
  15. и да имат власт да церят болести и да изгонват бесове;
  16. и отреди тия дванайсет: Симона, комуто даде име Петър;
  17. Иакова Зеведеева и Йоана, брат на Иакова, на които даде име Воанергес, сиреч, синове на гръма;
  18. Андрея, Филипа, Вартоломея, Матея, Тома, Иакова Алфеев, Тадея, Симона Кананит
  19. и Иуда Искариотски, който Го и предаде.
  20. И дохождат в една къща; и пак се събира народ, тъй че те не можеха и хляб да ядат.
  21. И като чуха близките Му, отидоха да Го приберат, понеже се говореше, че бил извън Себе Си.
  22. А дошлите от Йерусалим книжници казваха, че в Него е Веелзевул, и че изгонва бесовете със силата на бесовския княз.
  23. И като ги повика, говореше им с притчи: как може сатана да изгонва сатана?
  24. Ако някое царство се раздели на части една против друга, това царство не може устоя;
  25. и ако някой дом се раздели на части една против друга, тоя дом не може устоя;
  26. и ако сатана е въстанал против себе си и се е разделил, не може устоя; дошъл е краят му.
  27. Никой не може, като влезе в къщата на силния, да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния, и тогава ограбва къщата му.
  28. Истина ви казвам; на човеческите синове ще се простят всички грехове и хули, с каквито биха хулили;
  29. но който похули Духа Светаго, за него прошка не ще има вовеки, а виновен ще е за вечно осъждане.
  30. Това каза Той, понеже говореха: в Него има нечист дух.
  31. И дойдоха майка Му и братята Му и, като стояха вън, пратиха при Него да Го викат.
  32. Около Него седеше народ. И Му казаха: ето, майка Ти, и братята Ти, и сестрите Ти, вън, дирят Те.
  33. Той им отговори и рече: коя е майка Ми, или кои са братята Ми?
  34. И като огледа седещите наоколо Си, каза: ето Моята майка и Моите братя;
  35. защото, който изпълни волята Божия, той Ми е брат, и сестра, и майка.